Hoe groot is het negatieve kleef probleem?

Binnenkort zal er een studie worden uitgevoerd naar de haalbaarheid om negatieve kleef te reduceren. Zodra hier concrete informatie over bekend is zal dit op deze site bekend worden gemaakt.

Finaleplaats “Gouden Blikopener”

Rotterdams Probleem In Rotterdam kunnen naar verwachting 5.000 a 8.000 vooroorlogse panden problemen ondervinden met de fundering. Om dit te onderzoeken zijn er diverse methoden beschikbaar die in vele gevallen op pandniveau plaatsvinden. Deze methoden zijn relatief kostbaar en tijdrovend. Het Gouden Idee Op locaties waar bijvoorbeeld een (verkeers)drempel ligt zal dit trillinghinder veroorzaken aan […]

Hybride fundering compenseert onvoorspelbare zakkingsverschillen

Inleiding Van panden (woningen) en gebouwen die zijn gebouwd tot en met de jaren 1950 bestaat er een kans dat de fundering moet worden hersteld of vernieuwd. In die gevallen waarbij funderingsherstel of vernieuwing a ca  €60.000 per pand aan de orde is en de woningen deel uitmaken van een bouwblok of bouweenheid wordt tot […]

Handboek funderingsherstel

Alle feiten over funderingsherstel Wethouder Karakus (links) ontving op 17 april 2012 het Handboek Funderingsherstel uit handen van André Opstal, voorheen werkzaam bij het Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam, tegenwoordig werkzaam bij Opstal Funderingsadvies. Wethouder Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie) ontving het eerste exemplaar van het landelijke Handboek Funderingsherstel. In het handboek staan […]